De Munt / La Monnaie De Munt
La Monnaie
Behind the scenes
Achter de schermen van de opera
Pieter Claes

Kantoren en Bibliotheek

Muziek­ bibliotheek

Ateliers, 4de verdieping

De Muziekbibliotheek van de Munt is geen bibliotheek in de klassieke zin van het woord (als archief of uitleendienst), maar ondersteunt de voorbereiding van de voorstellingen. Alle partituren van de opera’s, concerten en concertini worden er besteld, voorbereid en van aantekeningen voorzien. Een onzichtbaar maar essentieel werk achter de schermen!

Pieter Claes

Zoeken en bestellen

De partituren worden eerst besteld bij een uitgeverUitgever - Hij is verantwoordelijk voor de productie, verkoop en distributie van partituren. Beheert ook de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten) van composities. Het huren van een partituur bij een uitgever garandeert dat een partituur beschikbaar is die de originele versie zo dicht mogelijk benadert, zonder fouten, en met een optimale leesbaarheid. Een partituur kan evolueren naar gelang van de interpretatie en van nieuwe ontdekkingen; daarom worden sommige partituren (zelfs van de bekendste opera’s van Verdi of Mozart) regelmatig heruitgegeven. . Niet alle edities zijn dezelfde, en er wordt een keuze gemaakt in overleg met de assistent van de dirigent. Partituren worden meestal gehuurd.

Pieter Claes

Voorbereiding van de partituren

Zodra de partituren in de Munt zijn aangekomen, begint een zorgvuldig voorbereidingsproces.

Het doel is om “het werk van de muzikanten te vergemakkelijken en tot een minimum te beperken.” P.G., assistent muziekbibliotheek

De concertmeesterConcertmeester - De eerste violist van de eerste violen; deze musicus speelt de solo’s en is tevens de vertegenwoordiger van het orkest en verantwoordelijk voor de communicatie met de dirigent. en de aanvoerders van de verschillende secties bepalen de boogstrekenBoogstreken - Voor snaarinstrumenten geven deze aan hoe de strijkstok over de snaar moet worden bewogen. Symbolische aanduidingen vertellen de musicus of hij moet “duwen” of “trekken”.  van alle strijkstokken, voorzien de partituur van aantekeningen en sturen die vervolgens terug naar de Muziekbibliotheek, zodat ze op alle strijkerspartituren kunnen worden gekopieerd.

De bibliothecarissen markeren met potlood niet alleen de boogstreken, maar ook de aantekeningen die de dirigent heeft doorgegeven, en de eventuele coupures. Ze verdelen de partituur zo dat het omslaan van de pagina’s wordt vergemakkelijkt.

Constance Proux

Repetities

De bibliothecarissen wonen de eerste orkestlezingen bij.

“Als we de bladzijden in stilte horen omslaan, zijn we tevreden.” P. M., stagiaire bij de Muziekbibliotheek

Vaak wordt tijdens de repetitie besloten tot veranderingen (bijvoorbeeld in de dynamiekDynamiek - Intensiteit van een noot of muzikale frase (van piano, zacht, tot forte, sterk, met mogelijke nuances zoals mezzo piano, fortissimo enzovoort).    ), met name wanneer van de Fiocco-repetitiezaal naar de orkestbak wordt verhuisd.

Omdat de Munt veel nieuwe producties en zeldzame werken programmeert, en een vernieuwend repertoire voorstaat, is het werk vaak intens en gevarieerd.

Sommige partituren van levende componisten van wie de opera’s in de Munt hun wereldpremière hebben beleefd, zoals de Belgische componist Philippe Boesmans, worden bewaard in de Muziekbibliotheek.

Potloden en gommetjes zijn de belangrijkste hulpmiddelen van de bibliothecarissen (bijvoorbeeld om de opmerkingen van een ander orkest uit te gommen). Vaak gebruiken ze wel een heel gommetje per dag. Dit deel van hun werk is evenwel minder omvangrijk dan enkele jaren geleden aangezien de papieren partituren steeds vaker door een pdf-versie worden vervangen.

Voor Les Huguenots (2022) stuurde de dirigent, Evelino Pidò, zeer gedetailleerde opmerkingen over de nuances en de boogstreken naar de Bibliotheek. Het was een reusachtige taak om alles te kopiëren uit de dirigentenpartituurDirigentenpartituur - De partituur van de dirigent, waarin alle instrumentale partijen gedetailleerd zijn weergegeven.  , die meer dan duizend bladzijden telt en ongeveer 5 kg weegt!

Hoewel de meeste partituren hier niet worden bewaard maar na afloop van de productie naar de uitgever worden teruggezonden, speelt de Muziekbibliotheek toch nog steeds een belangrijke rol als archief en bewaarplaats. Er zijn sporen te vinden van vroegere uitvoeringen, zoals deze bandaBanda - Muziekensemble dat muziek speelt vanuit de coulissen. -partituur uit 1897.