De Munt / La Monnaie De Munt
La Monnaie
Behind the scenes
Achter de schermen van de opera
Florence van Overeem

Technische ruimten

Laadkade

Ateliers

Na de 'dernière' - de laatste voorstelling van een productie - worden de decors opgeslagen in een container, alvorens te vertrekken naar de haven van Antwerpen waar ze gestockeerd worden.

De decors van coproducties of  producties die verhuurd of verkocht werden, vertrekken van daaruit naar Europese of internationale scènes. Sommige decors keren na enkele jaren terug naar de Munt voor een herneming van een productie. Na een intensief leven op de scène worden ze uiteindelijk gerecycleerd.

Focus op de recyclage van de decors

Bij de productie van nieuwe decors wordt er zoveel mogelijk geopteerd voor een gestandaardiseerde basisstructuur wanneer het artistieke decorontwerp dat toelaat. Daarnaast gebruikt men prioritair decorelementen uit onze stock. Zo vervellen sommige decorelementen uit bestaande producties aldus tot iets totaal anders in het decor van een nieuwe productie. Voor de repetitiedecors streven we bovendien naar 'zéro waste', de materialen die we daar gebruiken, komen bijna exclusief uit de stock. 

Voor de recyclage van grote decors werkt de Munt samen met Retrival, een coöperatieve organisatie die gespecialiseerd is in het ophalen, sorteren, hergebruiken en recycleren van afval. Tussen mei en november 2021 verwerkten ze 41 containers met decors. Eén van die gerecycleerde producties is La Bohème (2010). Retrival ontmantelde en sorteerde de 12,5 ton decors van La Bohème en recycleerde op die manier 80% van het volledige decor. 

Vandaag is er intern een volledig nieuw systeem ontwikkeld voor de ontmanteling van de decors, zodat deze minder lange afstanden moeten afleggen en de kosten voor de recyclage beperkt worden.

Diverse decorelementen worden herverdeeld via het platform In LimboDit digitaal platform, mede opgericht door de Munt, faciliteert de uitwisseling van materialen binnen de Brusselse socio-culturele sector. In 2019-2020 werd maar liefst 48 ton aan materiaal uitgewisseld via In Limbo, waarvan 6,6 ton materiaal uit de Munt.

Pieter Claes

Na de scène van de Munt tweemaal bedekt te hebben in onze productie Lulu (2012 -2021), kreeg de parketvloer dankzij In Limbo een tweede leven bij de Bud Blumenthal danscompagnie, waar hij geïnstalleerd werd in hun Hybrid dansstudios. 

Pieter Claes

Kleine decorelementen en hergebruikbare materialen worden ter beschikking gesteld via het netwerk van de materiaalbibliotheken. Zo hebben kunststudenten ook toegang tot goedkope herbruikbare materialen.   

Green opera

Recyclage is geen doel op zich. Verschillende projecten staan op stapel om het volume van de decors te verminderen et zo veel mogelijk decorelementen te hergebruiken.

A green opera house? | La Monnaie